Foto van Christina Schagen

Mijn naam is Christina Schagen. In Soul to Soul gesprekken, met een mix van compassie, warmte en humor begeleid ik mensen bij hun bewustwording en het weer voelen van de verbinding met hun Zelf. Zo kunnen ze steeds meer tot bloei komen en meer vreugde ervaren. Mijn eigen levenservaringen spelen hierbij een belangrijke rol.

Bewustwording

De afgelopen 15 jaar hebben mijn eigen levenservaringen een diepe bewustwording te weeg gebracht waardoor mijn eigen innerlijke wijsheid zich steeds meer kon ontvouwen. Daarnaast heb ik verschillende trainingen en workshops gevolgd op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling.  Zoals bij het Merincentrum en bij Wai Turoa Morgan sjamane uit Nieuw Zeeland. De ervaringen die ik daar heb opgedaan hebben geleid tot een essentiële keus: de keus voor bezield leven. Via verschillende vormen van lichaamswerk zoals massage, Maori bodywork en yoga/pilates werd ik mij steeds meer bewust van mijn lichaam en van wat mijn lichaam nodig heeft. Het lichaamswerk heeft geleid tot een andere essentiële keus:  de belichaming van mijn Zelf. 

Uitgaande van mijn eigen ervaringen ging ik mensen begeleiden die het gevoel hadden vastgelopen te zijn. Door met compassie naar situaties te kijken konden zij verruiming in hun bewustzijn ervaren en zo weer verder bewegen.

Voor de belichaming van ons Zelf is  moed, compassie en humor nodig. De moed om met compassie niets meer in en om ons  heen af te wijzen  en om  alle delen die we  buiten ons  Zelf geplaatst hadden weer te integreren.

Humor maakt  het mogelijk om ontspannen te blijven en ook in ingewikkelde, pijnlijke of ongemakkelijke situaties eenvoud en liefde te kunnen blijven voelen.
Het resultaat van de steeds diepere belichaming van mijn Zelf was dat er meer rust en vreugde in mijn leven kwam en dat lichamelijke ongemakken makkelijker konden verdwijnen. Ook ging ik mijn natuurlijk evenwicht en natuurlijke ontspanning weer voelen.  De zoektocht buiten mijn Zelf was ten einde. Ik kwam thuis bij mijn Zelf.

Voorbij grenzen en culturen

Diezelfde keus, tezamen met mijn jarenlange ervaring in het taalonderwijs (Frans en Nederlandsheeft mij in 2005 geleid naar het werkzaam zijn als docente Nederlands als tweede taal.

Hier heb ik veel bijzondere ervaringen opgedaan op het gebied van waarachtig samenleven, compassie en communicatie tussen mensen uit diverse culturen en landen.

Het werd mij steeds duidelijker dat wanneer wij kiezen voor een harmonieuze samenleving open, liefdevolle communicatie een essentiële rol speelt.

Bewuste keuzes

Ook al eerder in mijn leven waren er momenten die bijdroegen tot belangrijke veranderingen in mijn bewustzijn. Zoals de geboorte in 1981 van mijn prachtige dochter voortgekomen uit mijn passie voor Afrika en de relatie met een bijzondere Nigeriaanse man. Toen zij voor het eerst in mijn armen lag, zag ik in haar toen al heldere ogen wat zij tegen mij zei: “Onvoorwaardelijke liefde, mamma, daar gaan we voor!”

Door mijn eigen ervaringen werd het mij steeds duidelijker dat vernieuwing en verandering alleen kunnen ontstaan door het laten stromen van onvoorwaardelijke liefde, door niet te blijven hangen in slachtofferschap en door te gaan genieten van onze natuurlijke, altijd aanwezige scheppingskracht.

In oktober 2013 heb ik de keus gemaakt om voor de verdere ontvouwing van mijn eigen praktijk Compassie in het Kwadraat.