Jij

Bij Compassie in het Kwadraat gaat alle aandacht naar Jou! Jij bent uniek.
Er is niets buiten jouw Zelf.
Mijn praktijk Compassie in het Kwadraat biedt je de mogelijkheid dat te ervaren in jouw eigen tempo.

Het gesprek van Soul to Soul!

Vooral in de afgelopen 15 jaar heb ik ervaren hoe fijn het is, wanneer er op momenten dat dat voor mij een beetje moeilijk was, een ander was die liefdevol, met warmte, zonder te oordelen naar mij kon luisteren.  .
Dat stille, liefdevolle luisteren is één van de “gereedschappen” die ik gebruik in mijn intuïtieve gesprekken.  Liefde en compassie door mij heen laten stromen en zo luisteren naar jou zonder iets van jou te willen veranderen. Zo krijg jij alle ruimte om kwetsbaar te zijn en achter de muurtjes vandaan te komen waarachter jij je nog wilde verschuilen. Je krijgt meer zicht op de op dat moment voor jou belemmerende patronen en je gaat de verbinding weer voelen met jouw totale Zelf. Zo kan je Zelf zich gaan ontvouwen en kan ze je laten zien wat haar wensen en dromen zijn. Ook wanneer je bij je bewustwording het gevoel hebt dat je vastloopt kan ik even met je meekijken zodat we samen zien hoe je weer verder kunt.

De ademhaling

De natuurlijke ademhaling, zoals een baby dat doet, is als een uitnodiging om je lichaam weer helemaal te vullen met de liefde en energie van je Zelf. Alle aandacht gaat naar jou, naar jouw Heelheid. Jouw adem vindt heel natuurlijk haar weg in het lichaam. Er is geen geduw of getrek voor nodig. Zo kun je steeds dieper in je lichaam zakken. Alles wat via deze natuurlijk ademhaling naar boven komt heeft geen aandacht nodig, ook als het daar om lijkt te vragen! Niets wordt afgewezen, je hoeft niets los te laten, je hoeft nergens van af, je hebt ook nooit iets verloren. Het mag allemaal weer thuis komen bij jou.

Zelfexpressie en Zelfontvouwing

Wanneer de verbinding met je Zelf weer voelbaar is, kan er ook weer een direct gesprek ontstaan tussen jou en je Zelf. Dat gesprek zal steeds makkelijker gaan.
Naarmate het zelfvertrouwen toeneemt en je lichaam zich meer vult met de liefde van je Zelf, zal je Zelf steeds meer participeren in je dagelijks leven en zul je je Zelf steeds meer de leiding geven. Je leven zal steeds meer zelfexpressie worden. Je gaat meer vreugde en overvloed ervaren. Je gaat steeds meer inzien dat je geen energie van anderen nodig hebt. Je gaat stoppen met het voeden van creaties die niet meer in overeenstemming zijn met je Zelf.
Soms houden creaties vanzelf op, bijvoorbeeld doordat je je baan verliest of doordat er een eind komt aan een relatie. Dat is dus eigenlijk geen verlies. Dan is het gewoon tijd voor een andere creatie waarin jij meer tot expressie kunt komen.

Jouw ware Zelf is als een onuitputtelijke schatkist. Door steeds meer alle aandacht aan Jou te geven en weer in de overvloed van je belichaamde Zelf op aarde te gaan lopen, krijg je steeds meer zicht op wat er in jouw eigen, unieke schatkist aanwezig is. Het is een reis in het onbekende, want er zijn nog heel veel mogelijkheden  waar jij nog geen gebruik van hebt gemaakt. Ook zij willen heel graag deel gaan uitmaken van jouw dagelijks leven.

Praktische informatie

De Soul to Soul gesprekken kunnen 1 op 1 gesprekken zijn en kunnen ook in een workshop vorm voor groepen plaatsvinden.

In de zomer van 2015 heb ik tijdens het Landjuweelfestival in Ruigoord en tijdens het All muzings festival in Winterswijk workshops gegeven met als thema: Natuurlijke Communicatie.

Een 1 0p 1 gesprek duurt 75 minuten en kost 70 euro.

.